Týden vzpomínek na padlé válečné hrdiny Commonweatlhu

Organizátoři: CWGC, M&C Saatchi

Popis iniciativy:

Komise Commonwealthu pro válečné hroby (CWGC) zahájila v letošním roce novou iniciativu s cílem probudit v lidech zájem o padlé válečné hrdiny první nebo druhé světové války, kteří pocházeli z jejich okolí. Klíčovou aktivitou je v ní online vyhledávání pomocí poštovních směrovacích čísel, jehož prostřednictvím mohou zájemci objevovat jména válečných hrdinů ze svého „sousedství“. Za unikátním vyhledávacím projektem stojí společnost M&C Saatchi. V rámci kampaně byl zorganizován také digitální festival, včetně celé řady online vysílání a květinové soutěže pro veřejnost.

Proč se nám tato kampaň líbí:

Kampaň šikovně pracuje s lidskou zvídavostí, nese prvky optimismu, ale také nezapomíná na projevení úcty vůči padlým. Kombinuje online vyhledávání poštovních směrovacích čísel s povzbuzením k uctění památky válečných hrdinů a odlehčením v podobě soutěže založené na pěstování květin. Iniciativa je důležitou připomínkou toho, že „300 tisíc“ není v případě válečných obětí pouhé číslo, ale především 300 tisíc skutečných příběhů občanů Velké Británie, kteří přišli o život během obou světových válek. Důležitou roli sehrál také digitální aspekt celé iniciativy, díky němuž byla všem přístupná z domova, což podpořilo povědomí o akci navzdory pandemii.

Komentář PR odborníka:

“Jedná se o citlivě mířený počin, který velmi dobře pracuje se všemi využívanými prvky. Jeden z nich, památeční zahrada, dodává celé akci odlehčený nádech, na druhou stranu samotné vyhledávání padlých hrdinů pomocí PSČ, které umožnila společnost M&C Saatchi a její technologie, dodává konceptu patřičnou významnost a dosah. Díky tomu se kampaň stává nejen globálnější, ale také osobnější a zajímavější pro lokální obyvatele. Je to přesně typ akce, která zapadá do konceptu CWGC, jež se snaží především připomínat životy válečných obětí, ale přitom neoslavovat válku jako takovou.”

– Lionel Zetter

Lionel Zetter je bývalým prezidentem britského Chartered Institute of Public Relations, bývalým předsedou PRCA v oblasti public affairs a výkonným ředitelem konzultační společnosti a vydavatelství Zetter’s Political Services. Za svůj přínos oboru PR byl oceněn organizacemi CIPR, PRCA a Public Affairs News. V současnosti působí rovněž jako viceprezident PublicAffairsAsia, ředitel organizace Enterprise Forum a je jedním ze zakladatelských patronů organizace Conservatives in Communications.
Foto: Commonwealth War Graves Commission