Česká filharmonie pomáhá

Organizátoři: Česká filharmonie/Česká televize/Česká spořitelna/Nadace Via

Popis iniciativy:

V průběhu 28. března 2020 se Česká republika teprve sžívala s nedávno zavedenými omezeními, která se týkala prevence přenosu nemoci Covid-19. Zakázána byla i veřejná shromáždění, což s sebou neslo mimo jiné i fakt, že hudební akce – dosud tak důležitý prvek české kultury i historie – ze dne na den zmizely z našich životů. Česká filharmonie ale nepolevila a uspořádala sérii benefičních koncertů, jejichž výtěžek byl věnován na pomoc v boji proti onemocnění. První koncert ze série byl živě vysílán na kanálu ČT Art. Sólisté i komorní soubory hráli v Rudolfinu před prázdnou Dvořákovou síní, zatímco jejich publikum u obrazovek dobrovolně přispívalo na dobrou věc prostřednictvím veřejné sbírky.

BEST Communications
Fotografie: Česká filharmonie

Proč se nám tato iniciativa líbí:

Česká filharmonie prokázala skutečnou společenskou odpovědnost, a to i přes to, že nepříznivé okolnosti představovaly překážky i pro její vlastní činnost. Muzikanti v České republice čelí i nadále velké nejistotě kvůli kapacitnímu omezení velkých shromáždění a dalším restrikcím. Česká filharmonie byla ale i přesto odhodlána pomoci potřebným. Během prvního benefičního koncertu se vybralo celkem 7,5 milionu korun na pomoc doktorům a zdravotním sestrám, výtěžek z druhého koncertu získala charitativní organizace Život 90, která pomáhá českým seniorům. Třetí koncert byl věnován humanitární organizaci Člověk v tísni a poslední koncert zvyšoval povědomí o důležitosti pravidelného dárcovství krve a podpořil také Nadační fond Magdaleny Kožené zaměřený na české umělecké školy.

Komentář PR odborníka:

„​Aktivita České filharmonie zvedla národu náladu a zároveň v sobě obsahovala hlubší smysl. V této době je potřeba zachovat si alespoň základní zdání normálnosti. Stejně tak je potřeba, aby organizace prokázaly, že se zajímají o lidi kolem sebe – a tato iniciativa zvládla obojí.“

- Francis Ingham

Francis Ingham je ředitel PRCA, největší světové PR asociace, stojí také v čele mezinárodní organizace International Communications Consultancy Organisation (ICCO) zastřešující 41 PR asociací v 70 zemích světa.