Zaostřeno na PR

BEST Spotlight

Pojem společenská odpovědnost firem (CSR) má pro profesionály z oblasti PR a marketingu velký význam. Témata jako udržitelnost, charita a snaha o zlepšení blahobytu veřejnosti a zaměstnanců jsou již roky klíčové.

PR ale není altruistická disciplína a aktivity musí být vždy spojeny s obchodními cíli. PR společnostem pomáhá budovat pověst, která podporuje zájem o jejich služby a produkty, a tím generovat zisk.

Přesto, jako téměř do každého aspektu života, i do oblasti PR a komunikace pandemie přinesla zásadní změnu.

Rok 2020 byl rekordním rokem pro značky, které komunikují a jednají v souladu s principy CSR s nepatrnou nebo žádnou zjevnou vyhlídkou na materiální zisk. Pandemie se stala podnětem pro vlnu CSR aktivit: dárky pro pracovníky ve zdravotnictví, osvětové kampaně o správné hygieně pro veřejnost a charitativní fundraisingové aktivity, pokud bychom měli jmenovat jen několik příkladů. Jinde výrobci změnili účel své výroby na pomoc v boji proti pandemii.

Samozřejmě, že v rámci těchto CSR aktivit nechybělo ani obchodní pozadí. Kroky značek během pandemie jistě ovlivní popularitu u veřejnosti a zúčastněných stran pro nadcházející roky. Pokud se značka nemůže během globální krize chovat společensky odpovědně, ztratí její CSR aktivity ve stabilnějších dobách svou důvěryhodnost. Nutno podotknout, že mnoho značek si během roku 2020 počínalo maximálně obětavě.

S vakcínami na cestě a návratem do normálního života, který se očekává v roce 2021, budou společnosti a komunikační agentury brzy nuceny zvážit, jak se navrátit ke standardní komunikaci zaměřené na podporu zájmu o produkty a služby. Zprocesování těchto kroků může být obtížné. Veřejnost si zvykla na nezištné chování firem, a tak může být šokující, když se do popředí vrátí obchodní úvahy, hlavní cíle PR aktivit. Tento proces by tedy měl být postupný a pečlivě připravený.

Rok 2020 ukázal skutečné výhody společensky odpovědného chování firem. Podniky mohou skutečně přispět k řešení zásadních globálních problémů a opravdu mohou měnit: pomáhat zachránit pracovní pozice, planetu a životy. CSR nabralo na důležitosti a respektu.

Společnosti by si měly zapamatovat novou perspektivu, kterou Covid-19 vnesl do aktivit, a zachovat balanc mezi běžným stavem a aktivitami z roku 2020. Boom, kterému se CSR dostalo, není krátkodobým fenoménem. Naopak, CSR se z dlouhodobého hlediska stalo důležitější než kdy dřív.