Myslíme na tebe

Organizátoři: intu Milton Keynes, Perception PR

Popis iniciativy:

Britské nákupní centrum intu Milton Keynes přišlo se skvělým nápadem, jak podpořit komunitní život ve městě a jak si získat loajalitu místních zákazníků. Spojilo se s charitativní organizací „Age UK“, jejímž úkolem bylo zjistit, kteří starší obyvatelé Milton Keynes budou letos trávit Vánoce o samotě. Právě pro tyto opuštěné seniory pak připravilo obchodní centrum speciální vánoční balíčky, které jim nechalo rozeslat spolu s dopisem od některého ze členů komunity. Tak, aby osamocení staří lidé věděli, že i na ně někdo myslí.

Fotky: intu Milton Keynes

Proč se nám tato kampaň líbí:

Obchodní centrum intu Milton Keynes pokrylo všechny aspekty kampaně. Nejen že nakoupilo přes 100 vánočních košíků a naplnilo je slavnostními delikatesami a dárky, ale podařilo se mu také aktivně zapojit místní komunitu, když její jednotlivé členy vyzvalo k napsání dopisů. V těchto dopisech měli autoři za úkol představit sami sebe i svá přání do dalšího roku. Pokud chtěli, mohli přiložit i svou fotografii. Obálky s dopisy byly následně vloženy do vánočních balíčků a odeslány k osamělým starším příjemcům, aby se i oni cítili jako důležitá součást společnosti. Této kampani se podařilo probudit v místních obyvatelích zájem o jejich sousedy a propojit ho se štědrostí a motivem darování, čímž vyzdvihla opravdový smysl Vánoc.

Komentář PR odborníka:

“Skutečně mě těší, že v oboru, který je běžně kritizován pro svůj cynismus, se zrodila nepopiratelně dobrá PR kampaň, jako je právě tato. V normální situaci by snad někdo mohl říci, že si majitel nákupního centra za cenu několika dárkových košů a za pomoci pár lidí, kteří ještě stále rádi píší dopisy (ať už je to kdokoliv), zajistil solidní mediální pokrytí, děkuji pěkně… Ale aktuální stav není normální situací – byť i o tom, že nikdo z nás kvůli pandemii nikdy nebude stejný, už bylo řečeno mnoho. A tak si říkám (kromě toho, že gratuluji obchodnímu centru intu a jeho PR zástupcům), co více tohle všechno asi vypovídá o PR jako takovém? Stanou se nyní PR agentury po celém světě šiřiteli dobra jako takového, bez postranních úmyslů? Přiměla pandemie obor PR, aby zpytoval svědomí a našel uvnitř sebe tlukoucí srdce? Vypadá to, že přesně toto se stalo v reklamě – nyní je běžně používána jako kanál nabízející pomoc a podporu potřebným. Důraz je kladen na jednoduché lo-fi video formáty podobné těm, které doma v dobách lockdownu dennodenně používáme. Objevuje se nám tu zajímavé téma pro PR výzkum, pokud by měl někdo zájem…”

– Luke Blair

Luke Blair je bývalý viceprezidentem Imperial College v Londýně. Řídí zde veškeré komunikační aktivity včetně pubilc affairs, vztahů s médii, digitální komunikace a mezinárodní i interní komunikace. V minulosti zastával klíčové interní i konzultantské pozice v oblasti komunikace pro organizace jako Transport for London, NHS či Design Council.