Každy domov by měl být bezpečným místem

Organizátoři: IKEA, Triad Advertising, Vizeum, Adexpres, Ogilvy, Bistro Films

Popis iniciativy:

Nábytkářský řetězec IKEA spustil v České republice, na Slovensku a v Maďarsku CSR kampaň, která v rámci regionu upozorňuje na problematiku násilí páchaného na ženách. IKEA reagovala na evropský výzkum, ze něhož vyplynulo, že 23 % slovenských žen se v dospělosti setkalo s fyzickým nebo sexuálním násilím ze strany partnera a 47 % z nich zažilo nějakou z forem psychického násilí. Společnost se rozhodla zvýšit povědomí o problému a přislíbila spolupráci i dotace vybraným neziskovým organizacím, které obětem domácího násilí pomáhají.

Proč se nám tato kampaň líbí:

Televizní reklama zobrazující traumatizující dopady domácího násilí běžela na televizních obrazovkách od 16. listopadu do 13. prosince. Kampaň byla podpořena i rozhlasovými spoty a interaktivní instalací v bratislavském obchodním domě IKEA. Tato instalace obsahovala aktuální statistiky demonstrující závažnost domácího násilí na Slovensku a zvukové smyčky, jež ukazovaly, jaké formy může násilí mít. Telefonní zařízení připevněná ke zdi dávala návštěvníkům možnost do situace zvednutím sluchátka „zasáhnout“ a ukázat, že takové chování netolerují. V některých ukázkových místnostech v obchodě IKEA mohli návštěvníci zahlédnout šokující psané zprávy, jež se taktéž snažily poukázat na to, jak zoufale se oběti domácího násilí a zneužívání cítí.

Kampaň byla doprovozena darem ve výši 330 000 eur předaným neziskovým organizacím v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Také byla podpořena spoluprací s partnerskými organizacemi za účelem proškolení pracovníků, kteří se obětem domácího násilí věnují v první linii.

Komentář PR odborníka:

“Doslova každý IKEA produkt je navržený tak, aby zkrášlil a zútulnil něčí domácnost. Tuto kampaň považuji za emotivní a efektivní způsob, jak upozornit na domácí násilí. „Message“ kampaně je velmi silná, a to hned z několika důvodů: Protože způsob sdělení přirozeně koresponduje s tím, co společnost prodává. Protože aktivně zapojuje zákazníky tím, že je žádá o zvednutí vyzvánějícího telefonu. Protože je to součást komplexní kampaně. Protože je iniciativa zároveň podpořena charitativním darem. Ale především je silná, protože nutí zákazníky, aby se zamysleli a zauvažovali nad tím, co může z domova udělat nebezpečné místo navzdory veškerým interiérovým vylepšením.”

– Francis Ingham

Francis Ingham je ředitel PRCA, největší světové PR asociace, stojí také v čele mezinárodní organizace International Communications Consultancy Organisation (ICCO) zastřešující 41 PR asociací v 70 zemích světa.
Foto: IKEA